Teleskopska Platforma


Teleskopska Platforma

Tehnička specifikacija Zglobna platforma specifikacije: 1 KARAKTERISTIKE PLATFORME, 2 PLATFORMA, 3. OSLANJANJE PLATFORME 4. SISTEM ZA OKRETANJE KORPE, 5.RADNI KRAK, 6 RADNA KORPA, 7.HIDRAULIČKI SISTEM, 8.UPRAVLJAČKI SISTEM, 9.BEZBEDNOST, 10. POSEBNI DODACI, 11. BOJA. 1 KARAKTERISTIKE PLATFORME: 1.1 Minimalna radna visina je 14m 1.2 Rotacija stuba beskonačna, 1.3 Nosivost korpe 200 kg, 2 PLATFORMA: 2.1 Pomoćni ram izrađen od čelika, 2.2 Pomoćni ram pričvršćen zavrtnjima za ram vozila, 2.3 Svi elementi platforme, zajedno sa stabilizatorima su povezani sa ramom pomoću čeličnih zavrtnjeva i lako se montiraju, 2.4 Podnožje platforme izrađeno sa odgovarajućim dimenzijama prema ramu vozila, pokriveno rebrastim panelima sa ugrađenim merdevinama za pristup platformi. 3. OSLANJANJE PLATFORME: 3.1 U cilju postizanja maksimalne bezbednosti, oslanjanje platforme je projektovano da može da se prilagodi različitim konfiguracijama podloge pomoću 4 nezavisna uporna stabilizatora, 3.2 Pozicioniranje oslone noge je prilagođeno uslovima podloge. 4.SISTEM ZA OKRETANJE KORPE: 4.1 Obrtno postolje je smešteno sa zadnje strane vozila, 4.2 Obrtno postolje sa zupčastim prenosom izrađeno u od sinterovanih materijala ili čelika, kao i od kombinacije tih materijala, 4.3 Masivni oslonci radi bolje amortizacije, 4.4 Hidromotori sa reduktorima radi povećanja obrtnog momenta, 4.5 Beskonačni ugao obrtanja, 5. RADNI KRACI: 5.1 Dvokraka radna ruka redukovane sopstvene mase izrađena od specijalnog čelika, 5.2 Preklopni kraci, 5.3 Snažni hidraulični cilindri, 6. RADNA KORPA: 6.1 Radna korpa je postavljena na drugom kraku. Paraleno kretanje korpe u odnosu na podlogu obezbeđeno balansnom rukom, 6.2 Naponska zaštita korpe minimum 11.000V, 6.3 Korpa je izrađena od čeličnih profila, površine poda 1-1,5 m², 7. HIDRAULIČNI SISTEM: 7.1 Pogon hidrauličnog sistema sa izvoda snage iz menjačkog prenosnika vozila (PTO), 7.2 Kapacitet hidropumpe je dovoljan da obezbedi sve funkcije platforme, 7.3 Pomeranje oslonih nogu stabilizatora kao i krakova platforme vrši se pomoću hidromotora, 7.4 Zaštita od procurivanja hidrauličnih cilindara urađena sa zaštitnim čeličnim zatvaračima, 8. SISTEM ZA UPRAVLJANJE: 8.1 Upravljanje radom platforme iz korpe radne platforme kao i upravljačke kutije na platformi, 8.2 Pojedinačno upravljane oslonih nogu stabilizatora sa platforme, 9, BEZBEDNOST: 9.1 Bezbednost operatora je u fokusu našeg sistema, 9.2 Ručna pumba obezbeđuje spuštanje i okretanje u slučaju nužde, 9.3 Obezbeđen sigurnosni pritisak u sistemu, 9.4 Ugrađen sigurnosni ventil protiv gubitka pritiska u slučaju otkaza hidraulike, 9.5 Brzina pumpe kontrolisana pomoću regulacionog ventila. 10. POSEBNI DODACI: 10.1 Osvetljenje korpe i vozila, reflektor za osvetljenje. 10.2 Žute rotacione lampe sa komandom iz kabine, 10.3 Kontrolna tabla postavljena na odgovarajućem mestu na strukturi. 11 BOJA: 11.1 Ukoliko je u proizvodnji nadgradnje došlo do oštećenja boje mi vršimo popravku i doradu, 11.2 Nakon završetka procesa proizvodnje vršimo kontrolu boje i vršimo završno farbanje sa visokokvalitetnim sintetičkim bojama po izboru naručioca, 11.3 Po želji naručioca postavljamo logotip firme na konstrukciju
Video https://youtu.be/Wr7Rnv5HOtI