Vatrogasno vozilo sa merdevinama


12m Vatrogasno vozilo sa merdevinama

Tip Vatrogasno vozilo sa merdevinama na podvozu 4x2
Merdevine Hydraulic Upravljanje
Doseg (Max. 75°) 12 m
Radni ugao 0° to+ 75°
Kapacitet korpe 2 Person 200 Kg.
Bacač vode 1 komad, ručno upravljanje
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 2.000-8.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 100-500 litara Nerđajući čelik
Pumpa KRB 1500 NH KRB 3000 NH
Kapacitet 1.500l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250l/min na 40 bar pri visokom pritisku
3.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250l/min na 40 bar pri visokom pritisku
Upravljanje
Mešanje pene
PTO
U pumpi 3%-6%
Krovni bacač vode KRB 1200 - 2400
Kapacitet (l/min) 1200-2400
Upravljanje Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" x 50m
Pištolj sa mlazom/sprejom
Standardna oprema 2 komada 2" x 20m Vatrogasno crevo - 2 komada 2.5" x 20m Vatrogasno crevo
1 komad Usisno sito - 2 komada 4" Usisno crevo
2 kom Uložak mlaznice - 2 kom Univerzalni ključ
Opciona oprema 150 l rezervoar pene od nerđajućeg čelika - teleskopski bacač vode - dodatni kalem creva za brzu intervenciju - Daljinski kontrolisani bacač vode - Električno upravljani bacač vode - Bacač na braniku - Vatrogasna oprema - Spasilačka oprema - Prenosne merdevine - Pokretna korpa - Jedinica za gašenje suvim prahom - Sistem za gašenje ugljen dioksidom - Vitlo na prednjem braniku - Prednja cev za polivanje - Senzor prilaza korpe - Komunikacioni sistem sa operaterom u korpi - Nosila - Kalemovi creva za penu

18 m Vatrogasno vozilo sa merdevinama

Tip Vatrogasno vozilo sa merdevinama na podvozu 4x2 ili 6x2
Merdevine Hidrauličko upravljanje
Doseg (Max. 75°) 18 m
Radni ugao 0° to+ 75°
Kapacitet korpe 3 osobe, 250 kg
Bacač vode 1 komad, ručno upravljanje
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 2.000-6.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 100-500 litara Nerđajući čelik
Pumpa KRB 3000 NH KRB 4000 N
Kapacitet 3.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250l/min na 40 bar pri visokom pritisku
4.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
Upravljanje
Mešanje pene
PTO
U pumpi 3%-6%
Krovni bacač vode KRB 2400
Kapacitet (l/min) 2400
Upravljanje Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" x 50m
Pištolj sa mlazom/sprejom
Standardna oprema 2 komada 2" x 20m Vatrogasno crevo - 2 komada 2.5" x 20m Vatrogasno crevo
1 komad Usisno sito - 2 komada 4" Usisno crevo
2 kom Uložak mlaznice - 2 kom Univerzalni ključ
Opciona oprema -15 - +75° Radni ugao - 150 l rezervoar pene od nerđajućeg čelika - teleskopski bacač vode - dodatni kalem creva za brzu intervenciju - Daljinski kontrolisani bacač vode - Električno upravljani bacač vode - Bacač na braniku - Vatrogasna oprema - Spasilačka oprema - Prenosne merdevine - Pokretna korpa - Jedinica za gašenje suvim prahom - Sistem za gašenje ugljen dioksidom - Vitlo na prednjem braniku - Prednja cev za polivanje - Senzor prilaza korpe - Komunikacioni sistem sa operaterom u korpi - Nosila - Kalemovi creva za penu

20 m Vatrogasno vozilo sa merdevinama

Tip Vatrogasno vozilo sa merdevinama na podvozu 4x2 ili 6x2 ili 6x4
Merdevine Hidrauličko upravljanje
Doseg (Max. 75°) 20 m
Radni ugao 0° to+ 75°
Kapacitet korpe 3 osobe, 250 kg
Bacač vode 1 komad, ručno upravljanje
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 2.000-6.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 100-500 litara Nerđajući čelik
Pumpa KRB 3000 NH KRB 4000 N
Kapacitet 3.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250l/min na 40 bar pri visokom pritisku
4.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
Upravljanje
Mešanje pene
PTO
U pumpi 3%-6%
Krovni bacač vode KRB 2400
Kapacitet (l/min) 2400
Upravljanje Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" x 50m
Pištolj sa mlazom/sprejom
Standardna oprema 2 komada 2" x 20m Vatrogasno crevo - 2 komada 2.5" x 20m Vatrogasno crevo
1 komad Usisno sito - 2 komada 4" Usisno crevo
2 kom Uložak mlaznice - 2 kom Univerzalni ključ
Opciona oprema -15 - +75° Radni ugao - 150 l rezervoar pene od nerđajućeg čelika - teleskopski bacač vode - dodatni kalem creva za brzu intervenciju - Daljinski kontrolisani bacač vode - Električno upravljani bacač vode - Bacač na braniku - Vatrogasna oprema - Spasilačka oprema - Prenosne merdevine - Pokretna korpa - Jedinica za gašenje suvim prahom - Sistem za gašenje ugljen dioksidom - Vitlo na prednjem braniku - Prednja cev za polivanje - Senzor prilaza korpe - Komunikacioni sistem sa operaterom u korpi - Nosila - Kalemovi creva za penu

24 m Vatrogasno vozilo sa merdevinama

Tip Vatrogasno vozilo sa merdevinama na podvozu 4x2 ili 6x2 ili 6x4
Merdevine Hidrauličko upravljanje
Doseg (Max. 75°) 24 m
Radni ugao -15° to+ 75°
Kapacitet korpe 3 osobe, 250 kg
Bacač vode 1 komad, ručno upravljanje
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 1000 - 5.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 100 - 500 litara Nerđajući čelik
Pumpa KRB 3000 NH KRB 4000 N
Kapacitet 3.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250l/min na 40 bar pri visokom pritisku
4.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
Upravljanje
Mešanje pene
PTO
U pumpi 3%-6%
Krovni bacač vode KRB 2400
Kapacitet (l/min) 2400
Upravljanje Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" x 50m
Pištolj sa mlazom/sprejom
Standardna oprema 2 komada 2" x 20m Vatrogasno crevo - 2 komada 2.5" x 20m Vatrogasno crevo
1 komad Usisno sito - 2 komada 4" Usisno crevo
2 kom Uložak mlaznice - 2 kom Univerzalni ključ
Opciona oprema 150 lit Rezervoar za penu od nerđajućeg čelika - Teleskopski bacač - Dodatni kalem creva za brzu intervenciju - Daljinski upravljani bacač vode - Električno upravljani bacač vode - Bacač sa branika - Vatrogasna oprema- Spasilačka oprema - Prenosive merdevine - Pokretna korpa - Jedinica za gašenje prahom - Sistem za gašenje ugljen-dioksidom - Vitlo na prednjem braniku - Prednji polivač - Prilazni senzor korpe - Komunikacioni sistem sa operaterom u korpi - Nosila - Kalemovi creva za penu

28 m Vatrogasno vozilo sa merdevinama

Tip Vatrogasno vozilo sa merdevinama na podvozu 4x2 ili 6x2 ili 6x4
Merdevine Hidrauličko upravljanje
Doseg (Max. 75°) 28 m
Radni ugao -15° to+ 75°
Kapacitet korpe 3 osobe, 250 kg
Bacač vode 1 komad, ručno upravljanje
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 0 - 5.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 0 - 300 litara Nerđajući čelik
Pumpa KRB 3000 NH KRB 4000 N
Kapacitet 3.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250l/min na 40 bar pri visokom pritisku
4.000l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
Upravljanje
Mešanje pene
PTO
U pumpi 3%-6%
Krovni bacač vode KRB 2400
Kapacitet (l/min) 2400
Upravljanje Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" x 50m
Pištolj sa mlazom/sprejom
Standardna oprema 2 komada 2" x 20m Vatrogasno crevo - 2 komada 2.5" x 20m Vatrogasno crevo
1 komad Usisno sito - 2 komada 4" Usisno crevo
2 kom Uložak mlaznice - 2 kom Univerzalni ključ
Opciona oprema 150 lit Rezervoar za penu od nerđajućeg čelika - Teleskopski bacač - Dodatni kalem creva za brzu intervenciju - Daljinski upravljani bacač vode - Električno upravljani bacač vode - Bacač sa branika - Vatrogasna oprema- Spasilačka oprema - Prenosive merdevine - Pokretna korpa - Jedinica za gašenje prahom - Sistem za gašenje ugljen-dioksidom - Vitlo na prednjem braniku - Prednji polivač - Prilazni senzor korpe - Komunikacioni sistem sa operaterom u korpi - Nosila - Kalemovi creva za penu

32m Vatrogasno vozilo sa merdevinama

Tip Vatrogasno vozilo sa merdevinama na podvozu 4x2 ili 6x2 ili 6x4
Merdevine Hidrauličko upravljanje
Doseg (Max. 75°) 32 m
Radni ugao -15° to + 75°
Kapacitet korpe 3 osobe, 250 kg
Bacač vode 1 komad, ručno upravljanje
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 0-2500 litara, nerđajući čelik
Rezervoar za penu 0-150 litara, nerđajući čelik
Pumpa KRB 3000 NH
Kapacitet 3000 l/min na 10 bar pri normalnom pritisku
250 l/min na 40 bar pri visokom pritisku
Upravljanje
Mešanje pene
PTO
U pumpi 3%-6%
Krovni bacač vode KRB 2400
Kapacitet (l/min) 2400
Upravljanje Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" x 50m
Pištolj sa mlazom/sprejom
Standardna oprema 2 komada 2" x 20m Vatrogasno crevo - 2 komada 2.5" x 20m Vatrogasno crevo
1 komad Usisno sito - 2 komada 4" Usisno crevo
2 kom Uložak mlaznice - 2 kom Univerzalni ključ
Opciona oprema 150 lit Rezervoar za penu od nerđajućeg čelika - Teleskopski bacač - Dodatni kalem creva za brzu intervenciju - Daljinski upravljani bacač vode - Električno upravljani bacač vode - Bacač sa branika - Vatrogasna oprema- Spasilačka oprema - Prenosive merdevine - Pokretna korpa - Jedinica za gašenje prahom - Sistem za gašenje ugljen dioksidom - Vitlo na prednjem braniku - Prednji polivač - Prilazni senzor korpe - Komunikacioni sistem sa operaterom u korpi - Nosila - Kalemovi creva za penu