Vatrogasna vozila sa Pumpom


VATROGASNO VOZILO SA PUMPOM KRB-FFO3

Tip Spasilačka vozila
Šasija Najmanje 7.500 kg 4x2
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 2.000–3.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 150 litara Nerđajući čelik

Pumpa
Kapacitet (l/min)

Upravljanje
Mešanje pene

KRB 1500 N
1.500 l/min na 10 bar

Preko razvodnika snage ili PTO
U pumpi 3%-6%

KRB 2000 N
2.000 l/min na 10 bar

Preko razvodnika snage ili PTO
U pumpi 3%-6%

KRB 3000 NH
3.000 l/min na 10 bar
250 l/min na 40 bar
Preko razvodnika snage ili PTO
U pumpi 3%-6%

Bacač vode
Kapacitet (l/min)
Upravljanje
KRB - 1200
1200
Ručno
KRB - 1600
1600
Ručno
KRB - 2400
2400
Ručno
Upozoravajuća svetla Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" Prečnik, 50 m Dužina
Mlaz / Magla
Oprema Raspoloživa standardna oprema

VATROGASNO VOZILO SA PUMPOM KRB-FF04

Tip Spasilačka vozila
Šasija Najmanje 15,000 kg 4x2 - 4x4
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 4.000–5.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 300 litara Nerđajući čelik

Pumpa
Kapacitet (l/min)

Upravljanje
Mešanje pene

KRB 1500 N
1.500 l/min na 10 bar

PTO
U pumpi 3%-6%

KRB 2000 N
2.000 l/min na 10 bar

Razvodnik snage / PTO
U pumpi 3%-6%

KRB 2000 NH
2.000 l/min na 10 bar
250 l/min na 40 bar
Razvodnik snage / PTO
U pumpi 3%-6%

KRB 3000 NH
3.000 l/min na 10 bar
250 l/min na 40 bar
Razvodnik snage / PTO
U pumpi 3%-6%

Bacač vode
Kapacitet (l/min)
Upravljanje
KRB - 1200
1200
Ručno
KRB - 1600
1600
Ručno
KRB - 1600
1600
Ručno
KRB - 1600
1600
Ručno
Upozoravajuća signalizacija Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" Prečnik, 50 m Dužina
Mlaz / Magla
Oprema Raspoloživa standardna oprema

VATROGASNO VOZILO SA PUMPOM KRB-FF06

Tip Spasilačka vozila
Šasija Najmanje 18.000 kg 4x2 - 4x4
Karoserija Modularna
Rezervoar za vodu 6.000 litara Nerđajući čelik
Rezervoar za penu 300 litara Nerđajući čelik

Pumpa
Kapacitet (l/min)

Upravljanje
Mešanje pene

KRB 3000 NH
3.000 l/min na 10 bar
250 l/min na 40 bar
PTO
U pumpi 3%-6%

KRB 4000 N
4.000 l/min na 10 bar

PTO
U pumpi 3%-6%

Bacač vode
Kapacitet (l/min)
Upravljanje
KRB - 2400
2400
Ručno
KRB - 2400
2400
Ručno
Upozoravajuća signalizacija Američki svetlosni panel sa sirenom
Osvetljenje ormarića
2 fiksirana reflektora
Crevo za prvu intervenciju
Upravljanje
Crevo
Mlaznica
1 komad
Ručno odmotavanje - Električno namotavanje
1" Prečnik, 50 m Dužina
Mlaz / Magla
Oprema Raspoloživa standardna oprema