Vozila za hitne intervencije


Vozila za hitne intervencije KRB - RV01

Tip Spasilačka vozila
Šasija Konfiguracija 4x2, 4x4, dupla ili kratka kabina
Karoserija Aluminijum / aluminijumski paneli
Upozoravajuća signalizacija Američki svetlosni panel sa sirenom
2 fiksirana reflektora
Prednje vitlo 3500 kg
Oprema Hidraulični sekač
Pneumatski jastuci za podizanje
Motorna testera za drvo
Motorna kružna testera za sečenje betona i čelika
Saobraćajni set opreme
Tripod
Protivpožarni aparat 6kg sa prahom
Protivpožarni aparat 5kg sa CO2
Aparat za disanje (SCBA)
Mehanička spasilačka oprema
Generator
Električni sekač
Električni alat
Alat za sudare
Nosila
Vatrogasni ručni alat
Ventilator za odvod dima
Merač gasova
Sistem za spasavanje iz ruševina
Opciona oprema Sistem za gašenje požara visokim pritiskom

Vozila za hitne intervencije KRB - RV02

Tip Spasilačka vozila civilne zaštite
Šasija Konfiguracija 4x2, 4x4, dupla ili kratka kabina
Karoserija Aluminijum / aluminijumski paneli
Upozoravajuća signalizacija Američki svetlosni panel sa sirenom
2 fiksirana reflektora
Prednje vitlo 3500 kg
Oprema Hidraulični sekač
Pneumatski jastuci za podizanje
Motorna testera za drvo
Motorna kružna testera za sečenje betona i čelika
Saobraćajni set opreme
Tripod
Protivpožarni aparat 6kg sa prahom
Protivpožarni aparat 5kg sa CO2
Aparat za disanje (SCBA)
Mehanička spasilačka oprema
Generator
Električni sekač
Električni alat
Alat za sudare
Nosila
Vatrogasni ručni alat
Ventilator za odvod dima
Merač gasova
Sistem za spasavanje iz ruševina