Postprodajni Servis

Auto centar Peda d.o.o.,Postprodajni servis – brza, visokokvalitetna usluga, isporuka rezervnih delova u najkraćem mogućem roku,kontinuirana obuka servisnog osoblja, otklanjanje eventualno nastalih kvarova kako bi se na što bolji i efikasniji način odgovorilo na zahteve klijenata. Servisna služba radi 24/7 i usluga je predviđena za celu teritoriju Republike Srbije.

Periodično održavanje opreme uz pravilno korišćenje iz uputstva za rukovanje koje se isporučuje sa opremom pomaže u zaštiti vaše opreme i sprečavaju da mali problemi koji nastanu prerastaju u ozbiljne probleme i velike kvarove.

Naša mobilno servisna služba je visoko kvalifikovana za otklanjanje nastalih kvarova i pružiće najbolju uslugu svojim klijentima u najkraćem roku.

Na zahtev korisnika naših nadgradnji mi vam pružamo usluge sa kompletnom našom opremom (alat,neophodni uređaji i rezervni delovi ).

Rezervni delovi neophodni za pravilno funkcionisanje nadgradnji proizvedeni su u skladu sa evropskim standardima kvaliteta i sigurnosti na radu koji nose dug vek trajanja, funkcionisanja i duge eksploatacije sve u cilju da naš klijent bude zadovoljan opremom koju smo isporučili.

Garantni rok za nov proizvod kupljen u Auto centar Peda d.o.o. kao i za rezervne delove je 2 godine. U slučaju i na zahtev klijenta garantni rok se može produžiti u dogovoru predviđeni uslovima koje potpisuje Auto centar Peda d.o.o..

Dugoročno snabdevanje rezervnih delova minimum deset godina od kupovine nadgradnje.

Periodično održavanje u garantnom roku u našoj fabrici je besplatno.