Sistem Kvaliteta

Auto centar Peda d.o.o., nastoji da svojim inovacijama i sistemom upravljanja kvalitetom, stiče poverenje klijenata i kontinuirano povećava njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama.

Identifikacijom očekivanja klijenata i njihovih potreba težimo ka tome da zadovoljstvo klijenata bude uvek na najvišem mogućem nivou.

Stalan razvoj, efikasna proizvodnja i siguran kvalitet sa timom Auto centar Peda d.o.o., imajući u vidu da je kvalitet pruženih usluga i opreme zajednička odgovornost.

Kvalitet opreme je najvažnija stavka u našem poslovanju. Unapređujući veštine kadrova u Auto centar Peda d.o.o. kroz edukaciju, stalan rad i razvoj su glavni principi naše kompanije. Rad koji je orijentisan prema našim klijentima je ključni faktor našeg uspeha.

Predstavljanje naše kompanije na domaćem tržištu kvalitetom proizvoda i usluga je naš zajednički cilj. Tačka na koju je naša kompanija fokusirana što se tiče našeg kvaliteta su naši ljudski resursi.